Přeškolení na typ

Držiteli platné kvalifikace PPL (A) umožňujeme přeškolení na další typy letounů: 

 • Cessna 421 C
 • Cessna P-210 N
 • Cessna T-206
 • Cessna 172

Vstupní požadavky

 • průkaz PPL(A) 
 • platná kvalifikace SEP/MEP
 • platná zdravotní způsobilost I., nebo II. třídy

Osnova výcviku

Teoretická část

 • seznámení s materiální částí 
 • seznámení s letovou příručkou
 • poletový rozbor

Praktická část

 • přeškolovací let s instruktorem

Cena výcviku

Výcvik lze hradit buď jednorázově na začátku nebo průběžně během výcviku v hotovosti, nebo bankovním převodem na účet společnosti

Pořadí: 
3

Máte-li zájem o některou z našich služeb, kontaktujte nás.

+420 73 27 111 73