Zdokonalovací výcvik

Držiteli platné kvalifikace PPL (A) umožňujeme zdokonalovat své pilotní dovednosti na vybraném typu letounu na území České republiky i v zahraničí. Za obvyklých i méně standartních situací.

Například: zdokonalování navigačních schopností, nebo nácvik při ztrátě orientace či v případě rychle se zhoršujícího počasí apod. 

Vstupní požadavky

  • průkaz PPL(A) 
  • platná kvalifikace SEP/MEP
  • platná zdravotní způsobilost I., nebo II. třídy

Podmínky výcviku

  • platná smlouva o pronájmu letounu s provozovatelem
  • platné osvědčení o pojištění (pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na letadle, které není ve vlastnictví pojištěného, bylo však pojištěnému zapůjčeno, nebo jej užívá z jiného právního důvodu)
  • přeškolení na zvolený typ letounu (v případě zájmu lze přeškolení provést u naší společnosti)

Cena výcviku

Výcvik lze hradit buď jednorázově na začátku nebo průběžně během výcviku v hotovosti, nebo bankovním převodem na účet společnosti

Pořadí: 
4

Máte-li zájem o některou z našich služeb, kontaktujte nás.

+420 73 27 111 73